We create value through software, so you can do the same.

Singleton Solutions
är ett mjukvaruprogrammeringsföretag med ett team av fler än 30 IT- ingenjörer. Under de senaste 10 åren har vi utvecklat olika typer av mjukvara i det flesta fall webbaserade för ett antal EU, Schweiz och Asien baserade företag. Vi erbjuder innovativa mjukvarulösningar men även färdiga lösningar för företag som syftar till att effektivisera sina dagliga processer, såväl internt som externt.


 

Vi har kontor i Sverige, Schweiz och Serbien. Detta för att underlätta kommunikationen med våra kunder runt om i världen. På vårt kontor i Serbien är de flesta av våra IT-ingenjörer placerade, och det möjliggör konkurrenskraftiga priser. Vi talar engelska, tyska, svenska, holländska och serbiska flytande.

Singleton Solutions har ett nära samarbete med flera universitet i Europa och vi interagerar med både studenter och forskningsinstitut för att bidra till att öka kunskapen om IT och mjukvaruutveckling.